Sijonga Phambili

De Stichting Goede Mensen ondersteunt The Sijonga-Phambili Community Learning Centre in Houtbaai Zuid Afrika. The Sijonga-Phambili Community Learning Centre (Sijonga-Phambili betekent ‘Kijk Vooruit’) maakt onderdeel uit van de Western Cape Education Departement. In het educatief centrum krijgen mensen, die vaak afkomstig zijn van het platteland en in de stad op zoek zijn naar een beter leven, een opleiding om zo de kans op een gezonde toekomst te vergroten en een beter leven mogelijk te maken. Dat hier een grote behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat de aanwas van ‘studenten’ op dit moment zo groot is dat uitbreiding van het centrum wenselijk is.

De vele vrijwilligers die les geven bijvoorbeeld wiskunde, biologie, economie, natuurkunde, maar ook gezondheidskunde, toerisme en handvaardigheid, hebben te kampen met ernstig ruimtegebrek. Overigens wordt het Sijonga-Phambili Community Learning Centre ook gebruikt als wijkgebouw annex maatschappelijke ruimte in de meest brede zin. Ook voor deze activiteiten zou het fijn zijn als de uitbreiding gerealiseerd wordt aangezien steeds meer organisaties en instanties van het centrum gebruik wensen (lees: moeten) maken.

De oplossing voor het probleem moet worden gezocht in de upgrading annex uitbreiding van de bestaande faciliteiten. In nauw overleg met de plaatselijke autoriteiten en twee Nederlandse contactpersonen te weten Mirjam Anema en Jaap Kreeftenberg wil de Stichting een bijdrage aan die upgrading annex uitbreiding gaan leveren.

Realisaties vanaf 2006 tot heden
Januari – november 2006
Bouw van een compleet nieuwe school op het bestaande complex van Sijonga, bestaande uit 5 klaslokalen voor 30 leerlingen, computerlokaal, een centrale ruimte voor 200 personen met (open) keuken, een vergaderruimte en kantoor met privé faciliteiten voor het schoolhoofd Malcolm Coppin. Tevens volop (unisex) toiletten met betegeling (tegen graffiti en beschadiging) voor de leerlingen.

29 november 2006
Feestelijke opening van de nieuwe school met aansluitend de jaarlijkse awards uitreiking voor de beste leerlingen en studenten. Hierbij zijn 20 sponsoren/bestuursleden vanuit Nederland aanwezig geweest alsmede afgevaardigden van de Western Cape Education Board. Alle aanwezigen waren heel erg trots.

Augustus 2007

Voltooiing van de brug naar het township en aanleg van de lichten in de bomen en langs het pad van school naar township. Veel bewoners zijn bijgelovig en bang, mede ook door de aanwezige begraafplaats.

Januari 2008
Extra funding voor nieuwe schoolborden, inbraakalarm, veiligheidshek- en sloten alsmede tralies voor het computerlokaal.

Augustus 2008
Levering 20 (nieuwere) pentium 4 computers voor het computerlokaal.

November 2008
Start bouw Child Care Centre en Skills Training Building.

6 november 2009
Opening Child Care en Skills Centre. Een fantastische happening daar we nu ook de allerkleinsten onderdak overdag en onderwijs kunnen bieden. Tevens kunnen nu 12-20 jarigen terecht bij het Skills Centre, vaak betreft dat jonge moeders en drop-outs van andere scholen die nu een vak kunnen leren. Sijonga Pambili is uitgegroeid tot een meer dan volwaardige onderwijsfaciliteit.

Juni 2010
Funding voor salarissen, Sijonga groeit harder dan het Western Cape Education Board kan verwerken.

December 2010
Op het gala november 2010 is geld opgehaald tijdens de veiling voor gereedschapskisten en nieuwe brandblussers. Alle items worden feestelijk aangeboden.

Mei 2011
Funding voor aanleg speelveld voor de kinderen met rubberen tegels, extra hekwerken en aanleg van de ADSL bekabeling voor het computerlokaal. Naast trainingen op Word etc. willen we op termijn een internetcafé openen omdat dat uiteindelijk selfsupporting moet gaan worden.

Augustus 2011
Extra funding voor een nieuw copierapparaat, reparaties aan de schoolbus en een extra veiligheidsmuur.

September 2011
Start bouw 2 extra lokalen voor het Child Care Centre. Door het enorme succes en (dus) snelle groei is er dringend behoefte aan nieuwe lokalen.

16 november 2011
Opening 2 nieuwe klaslokalen Child Care Centre met veel publiciteit, met name (lokale) pers. Het plaatje in Sijonga is rond, alle lokalen zijn klaar voor divers jongeren onderwijs en voor ouderen in de avonduren.

December 2011
Funding voor nieuwe inrichting klaslokalen vanuit opbrengst veiling Goede Mensen.

September 2011
Funding voor ADSL lijn, nieuwe server, software en antivirus voor opening internetcafé.

2012
Een nieuwe bus gekocht om de kinderen te kunnen vervoeren van en naar school.

Sijonga Phambili is een project wat nu op zichzelf draait en waar wij een vinger aan de pols houden.